Tag Archives: trường chuẩn quốc gia tiểu học

.

Nỗi sợ trường chuẩn quốc gia

Khi trường học nào đó được khoác trên mình danh hiệu “trường chuẩn quốc gia mức độ 1, 2 hoặc 3” như một điều hiển nhiên phải nổi trội hơn các trường khác dù thực chất không có được điều đó. Cụm từ “Trường chuẩn quốc gia” đã trở thành nỗi ám ảnh không chỉ với ...