Tag Archives: tin giáo dục mầm non

.

Sách giáo khoa hiện nay còn nhiều chi tiết về bất bình đẳng giới

Dự án "Sáng kiến bình đẳng giới và giáo dục trẻ em gái ở Việt Nam: Trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ vì một xã hội bình đẳng hơn" được khởi động từ tháng 10/2015 do Bộ GD&ĐT và UNESCO xây dựng. Dự án nhằm tăng cường việc thực hiện quyền ...